Warunki korzystania

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej plinkogamepoland.top oraz warunki świadczenia usług przez serwis.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej plinkogamepoland.top oraz warunki świadczenia usług przez serwis.

2. Korzystanie ze strony internetowej plinkogamepoland.top oznacza akceptację regulaminu w całości.

 • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej plinkogamepoland.top;
 • Serwis - administracja strony internetowej plinkogamepoland.top;
 • Usługi - wszystkie dostępne na stronie internetowej plinkogamepoland.top funkcje, treści i materiały.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony drogą elektroniczną lub poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej plinkogamepoland.top.

II. Warunki korzystania ze strony internetowej

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej plinkogamepoland.top zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

2. Użytkownik nie może:

 • publikować treści o charakterze obraźliwym, wulgaryzmów, treści niemoralnych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub naruszających prawa osobiste;
 • naruszać praw autorskich, patentowych, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej serwisu lub osób trzecich;
 • wykorzystywać serwisu w celach niezgodnych z prawem;
 • rozpowszechniać spamu lub innych niechcianych treści;
 • wykorzystywać błędów w działaniu serwisu w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych dla serwisu lub innych użytkowników;
 • przesyłać wirusów lub innych szkodliwych programów komputerowych.

III. Odpowiedzialność

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

 • awarie, przerwy techniczne lub niedostępność strony internetowej plinkogamepoland.top;
 • utratę danych lub szkody wynikłe z korzystania ze strony internetowej plinkogamepoland.top;
 • treci publikowane przez użytkowników;
 • działania osób trzecich, które naruszają zasady korzystania ze strony internetowej plinkogamepoland.top.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane przez siebie na stronie internetowej plinkogamepoland.top oraz za wszelkie naruszenia przepisów prawa.